VBV and Legentic announce partnership to locate and recover lost cars

VBV and Legentic announce partnership to locate and recover lost cars

<<Dutch version below>>

Legentic covers the Dutch insurance market with its new partnership with the VBV.

Amsterdam, January 2023: Legentic today announced it has signed on with VBV as their partner for the Legentic asset locating service. VBV is The Foundation of Insurance for Vehicle Crime. Legentic is excited to partner with the VBV to help locate more stolen and embezzled vehicles for all insurance companies associated with the Dutch Association of Insurers.

“Over 6500 cars are stolen yearly in The Netherlands. VBV wants to create one platform and unburden all insurers in the Netherlands in locating and retrieving stolen vehicles,” says Edwin Karelsen, Director at the VBV. “As a non-profit organization, our only aim is to give back to society, and we do that by retrieving stolen cars and soon have the ability to work on embezzled vehicles as well. Legentic will add great value to our strategic market approach."

This cooperation will give the VBV and all insurance companies in its umbrella access to Legentic to help them in their mission of retrieving 200 cars annually while making insurance accessible for all by limiting fraud and theft. In return, putting the cost down on the insured customers.

“Our goal is to uncover 100 criminal cases daily by 2024. This agreement is a big step towards that goal. Now we will be able to uncover more stolen vehicles with every insurance company in the Netherlands getting access to Legentic tools,” says Espen Fjeldberg, CEO at Legentic. “This deal is a great stepping stone for Legentic so that we confidently approach other associations in the EU.”

About the VBV: The Foundation of Insurance for Vehicle Crime in the Netherlands (VBV for short) is a joint initiative of all Dutch non-life insurers to combat vehicle, vessel, work equipment, and transport crime. We represent the collective interests of Dutch non-life insurers, leasing companies, and rental companies in recovering and delivering stolen vehicles.

About Legentic: Legentic offers unique and innovative solutions focused on validation, exposure of fraud, and asset recovery. We collect big data from multiple sources worldwide, enriched through AI and machine learning, and converted into easily accessible digital footprints. Through our SaaS platforms, Legentic Mohawk and Legentic Sjerlok, we help our customers worldwide to prevent and fight credit loss and financial crime in a better, faster way.

Legentic and Vbv team after signing partnership agreement
CEO of Legentic and VbV sign a partnership deal

##

Dutch

VBV en Legentic kondigen partnerschap aan voor het opsporen van gestolen voertuigen

De samenwerking bestrijkt de gehele Nederlandse verzekeringsmarkt.

Amsterdam, January 2022: VBV en Legentic hebben vandaag aangekondigd dat ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan tegen voertuigcriminaliteit in Nederland, waarbij Legentic’s Sjerlok zal worden ingezet voor het lokaliseren van gestolen voertuigen. Beide partijen zijn verheugd over de samenwerking om nog meer gestolen en verduisterde voertuigen op te sporen voor alle verzekeringsmaatschappijen aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

"In Nederland worden jaarlijks meer dan 6500 auto's gestolen. VBV wil één platform creëren en alle verzekeraars in Nederland ontzorgen bij het opsporen en terugvinden van gestolen voertuigen", zegt Edwin Karelsen, directeur bij VBV. "Als non-profit organisatie is ons doel zoveel mogelijk te betekenen voor de maatschappij en onze leden. Dat doen we door gestolen auto's terug te halen en binnenkort ook met de mogelijkheid om verduisterde voertuigen daar aan toe te voegen. Legentic zal aanzienlijk bijdragen aan onze strategische marktbenadering.”

Door deze samenwerking krijgt VBV met alle aangesloten verzekeringsmaatschappijen toegang tot Legentic’s Sjerlok om hen te helpen jaarlijks al gauw zo’n 200 auto's terug te halen en daarmee tegelijkertijd verzekeringen toegankelijk te houden door de kosten van fraude en diefstal te beperken.

"Onze goal is om eind 2024 dagelijks 100 diefstal en fraude gevallen aan het licht te brengen. Deze overeenkomst met VBV is een grote stap in de richting van dat doel. We zullen nu aanzienlijk meer gestolen voertuigen voor de nederlandse markt kunnen opsporen nu alle verzekeraars toegang krijgen tot de Legentic-tools", zegt Espen Fjeldberg, CEO van Legentic. "Deze samenwerking is een geweldige opstap voor Legentic zodat we met vertrouwen andere maatschappijen in de EU kunnen benaderen en gezamenlijk de schadelast verlagen."

Over de VBV: De Stichting Verzekeringen Voertuigcriminaliteit Nederland (kortweg VBV) is een gezamenlijk initiatief van alle verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbonden van Verzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Wij behartigen de collectieve belangen van Nederlandse schadeverzekeraars, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven bij het terugvinden en afleveren van gestolen voertuigen.

Over Legentic: Legentic biedt unieke en innovatieve oplossingen gericht op validatie, ontmaskering van fraude en het terugvinden van activa. Wij verzamelen big data uit meerdere bronnen wereldwijd, verrijkt door AI en machine learning, en omgezet in gemakkelijk toegankelijke digitale voetafdrukken. Via onze SaaS-platforms, Legentic Mohawk en Legentic Sjerlok, helpen we onze klanten wereldwijd om fraude aan het licht te brengen en claim kosten te verlagen.

CEO of Legentic and VbV sign a partnership deal
Legentic and Vbv team after signing partnership agreement